Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Vademecum Opiekunki: Co to jest karta EKUZ i jak z niej korzystać?

Vademecum Opiekunki: Co to jest karta EKUZ i jak z niej korzystać?

Co to jest karta EKUZ i jak z niej korzystać?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Wydawana jest wyłącznie osobom, które są ubezpieczone i mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w Polsce.

Ta mała niebieska karta powinna być zawsze z nami w trakcie wyjazdów za granicę, ponieważ potwierdza, że jesteśmy osobą ubezpieczoną i uprawnioną do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w czasie naszego tymczasowego pobytu za granicą.

Pamiętajmy, że są dwa rodzaje kart EKUZ: turystyczna i pracownicza. EKUZ dla osób podejmujących pracę poza granicami kraju potwierdzający nasze ubezpieczenie zdrowotne uzyskuje pracodawca na podstawie złożonego i potwierdzonego w ZUS druku A1. Dopiero po jego uzyskaniu może złożyć w imieniu i z upoważnienia pracownika wniosek do NFZ o uzyskanie karty EKUZ. Po otrzymaniu karty powinien jak najszybciej dostarczyć ją pracownikowi.

Jak korzystać z karty EKUZ?

Przede wszystkim należy pamiętać, by przebywając za granicą mieć zawsze przy sobie kartę EKUZ (najlepiej także jej kilka kserokopii). W sytuacji, gdy musimy skorzystać z pomocy lekarskiej należy pamiętać o kilku zasadach:

- Podczas wizyty u lekarza poinformuj od razu, że posiadasz kartę EKUZ. Należy ją okazać wraz z dokumentem potwierdzającym naszą tożsamość

- Pamiętaj, że lekarz lub placówka powinien działać w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa, czyli powinien mieć umowę z regionalną kasą chorych. Placówki oznaczone są tablicą z napisem "Kassenarzt" lub "Alle Kassen".

- Korzystając z opieki medycznej w publicznych ośrodkach opieki zdrowotnej zostaniesz poproszony o wypełnienie druku 81, w którym należy podać czas pobytu w Niemczech i podpisać oświadczenie, że nie przybył tutaj w celu podjęcia leczenia

- Poza standardowymi godzinami pracy przychodni można skorzystać z przychodni "Notdienst"

- 112- to numer alarmowy, pod który może zadzwonić pacjent w nagłych przypadkach zdrowotnych

-  Należy pamiętać, że zgodnie z ustawodawstwem większości państw członkowskich UE/EFTA  pacjent zobowiązany jest do ponoszenia częściowych kosztów udzielanych mu świadczeń zdrowotnych, jako jego współudział w kosztach leczenia.

- Aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów na leczenie należy po powrocie do kraju dostarczyć do właściwego swojemu miejscu zamieszkania NFZ oryginały rachunków oraz dowody zapłaty

 

Pamiętaj, że wszystkie te najważniejsze informacje drukujemy dla Ciebie i dołączamy zawsze dostarczając kartę EKUZ.

Dodatkowe informacje, gdzie szukać pomocy w obecnej szczególnej sytuacji, kiedy zauważysz u siebie lub podopiecznego objawy COVID-19 znajdziesz na naszym blogu https://www.adsenior.pl/blog/co-jesli-teraz-zachoruje 

 

Przygotowując materiał na temat EKUZ korzystaliśmy z materiałów na stronach NFZ oraz gov.pl

Pamiętaj szukaj informacji na oficjalnych stronach:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-europejska-karte-ubezpieczenia-zdrowotnego-ekuz

https://www.gov.pl/web/gov/europejska-karta-ubezpieczenia-zdrowotnego-portal-informacyjny

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/praca-w-panstwach-czlonkowskich-ueefta/

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/wyjezdzam-do/y

 

Informacje na temat karty EKUZ znajdziesz także w innym wpisie na naszym blogu:

https://www.adsenior.pl/blog/opiekunka-osob-starszych-w-niemczech-a-karta-ekuz

Na temat karty EKUZ możesz przeczytać również na stronie Sekcji Agencji Opieki (SAO), do której należymy:

http://www.sao.org.pl/aktualnosci/co-opiekunka-osob-starszych-wiedziec-powinna-karta-ekuz-/

 

 

 

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior sp. z o. o.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Bardzo dobra firma, uczciwa i solidna, godna polecenia. Wynagrodzenie zawsze w terminie, składki odprowadzane do ZUS-u od średniej krajowej, karta EKUZ, stały kontakt z szefem, który zawsze służy pomocą w razie problemu. Współpraca układa nam się bez zarzutu, mogę każdemu polecić tę firmę z pełną odpowiedzialnością. Pracuję już drugi rok i jestem bardzo zadowolona.

Emiliana z okolic Bydgoszczy