Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Lekcja 98 - Beim Arzt - u lekarza (cz. 3)

Lekcja 98 - Beim Arzt - u lekarza (cz. 3)

 

 

 

 

 

 

Lekcja 98   

Beim Arzt - u lekarza (cz. 3)

 

die Blutuntersuchung, -en – badanie krwi

die Urinuntersuchung, -en – badanie moczu

die Allergietest, -s – test alergiczny

die Computertomographie – tomografia komputerowa

die Ultraschalluntersuchung – badanie USG

das Rӧntgen - rentgen

das (Lungen)rӧntgen – rendgen płuc

das EKG (Elektrokardiogramm) – pracowania EKG

die Biopsie – biopsja

der Behandlungsraum, -räume – gabinet zabiegowy

die Intensivstation – oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM)

die Bestrahlung – naświetlenie

bestrahlen – naświetlać

die Chemiotherapie – chemioterapia

der Atem – oddech

atmen – oddychać

abhorchen – osłuchać (pacjenta)

das Abchorchen – osłuchanie

die Atemnot – duszność

der Atmungsapparat, -e – respirator

das Stethoskop – stetoskop

der Blutdruck – ciśnienie

das Blutdruckgerät – ciśnieniomierz

der Zuckerspiegelmesser – glukometr

der Puls – puls, tętno

die Pulsuhr – pulsoksymetr

das Thermometer – termometr

 

wyrażenia/zworty

erste Hlfe – pierwsza pomoc

erste Hilfe leisten/erteilen – udzielić (komuś) pierwszej pomocy

künstliche Atmung – sztuczne oddychanie

den Arzt rufen – wezwać lekarza

den Rettungsdienst anrufen – zadzwonić po pogotowie

die Diagnose stellen – postawić diagnozę

ins Krankenhaus gebrachtmwerden – być hospitalizowanym

operiert werden – być operowanym

in Narkose operieren – operować pod narkozą

chirurgischer Handgriff – zabieg chirurgiczny

Blut entnehmen – pobrać próbkę krwi

den Urin zu der Analyse entnehmen – pobrać mocz do analizy

sich regelmässig untersuchen lassen - regularnie się badać

die Diagnose stellen – postawić diagnozę

einen Test durchführen – robić test

heftige Schmerzen – mocne bóle

 

Zdania:

Messen Sie bitte die Temperatur. – Proszę zmierzyć temperaturę.

 Der Arzt muss Sie untersuchen - Musi Pana zbadać lekarz.

Wie ist mein Blutdruck? – Jakie jest moje ciśnienie?

Herr Otto muss sich Blut untersuchen lassen. - Pan Otto musi sobie zrobić badania krwi.

Wir müssen sofort den Retungsdienst hollen. – Musimy natychmiast wezwać pogotowie.

Der Senior muss untersucht werden. – Senior musi być przebadany.

Ich verinbare  den Termin mit zum Hausarzt. – Umówię termin do lekarza rodzinnego.

 

Słownictwo związane z tematem znajdziesz także w lekcji 18, 19 i 20:

https://www.adsenior.pl/jezyk-niemiecki/lekcja-18-beim-arzt-u-lekarza-cz-1

https://www.adsenior.pl/jezyk-niemiecki/lekcja-19-beim-arz-u-lekarza-cz-2

https://www.adsenior.pl/jezyk-niemiecki/lekcja-20-ich-bin-krank-jestem-chory

 

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior sp. z o. o.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Chciałabym serdecznie podziękować za dotychczasową udaną współpracę, bardzo dobry kontakt z firmą, pomoc i wsparcie w trudnych chwilach. Dziękuję za dobre rady, udane zlecenia, trafnie dobrane oferty do moich oczekiwań i doświadczenia. Dziękuję za dołożenie wszelkich starań, aby wyjazdy okazały się udane!

Małgorzata (województwo lubuskie)