Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Lekcja 90 - Das Maβ – miara

Lekcja 90 - Das Maβ – miara

 

 

 

 

 

 

Lekcja 90

Das Maβ – miara

 

das Maβ, -e –miara

 

die Länge – długość/ die Grӧβe - wielkość

das/der Millimeter – milimetr                   1 mm – ein Millimeter         

das Zentimeter – centymetr                     1 cm –  ein  Zentimeter      

das/der Meter, - - metr                                              1 m – ein Meter

das/der Kilometer, - - kilometr                                1 km – ein Kilometer

die Meile, -n – mila

 

die Fläche, -n -  powierzchnia

der Quadratzentimeter – centymetr kwadratowy          1 cm2 – ein Quadratzentimeter

der Quadratmeter – metr kwadratowy                                               1m2 – ein Quadratmeter

das/der Ar – ar                                                                                               1 ar – ein Ar

das/der Hektar – hektar                                                             1 ha – ein Hektar

 

der Umfang/ das Volumen – objętość

der Milliliter – mililitr                                                                    1 ml – ein Milliliter

der Liter – litr                                                                                   1 l – ein Liter

der Hektoliter – hektolitr                                                           1 hektolitr – ein Hektoliter

der Kubikzentymeter – centymetr sześcienny                 1cm3 – ein Kubikcentymeter

der Kubikdezimeter - decymetr sześcienny                       1dm3 – ein Kubikdezimeter

der Kubikmeter – metr sześcienny                                        1m3 – ein Kubikmeter

 

die Masse - waga/masa czy das Gewicht

das Milligramm – miligram                                                         1mg – ein Miligramm

das Gramm – gram                                                                       1 gram - ein Gramm

das Kilogramm – kilogram                                                          1kg – ein Kilo

die Tonne – tona                                                                           1 tona – eine Tonne

Zdania:

- In welcher Grӧβe ist das? – Jakie to ma rozmiary?

 

- Wie groβ ist er? – Ile on ma wzrostu? (gdy pytamy o ludzi, zwierzęta)

0dp. Das Kind ist schon 110 cm groβ.

 

- Wie hoch ist das Haus? – Ile to ma wysokości? (gdy pytamy o rzeczy)

Odp. Das Haus ist 7 m hoch. – Dom ma 7 metrów wysokości.

 

- Wie lange ist die Brücke? – Jak długi jest ten most?

Odp. Die Brücke ist 30 m lang. – Most ma 30 m długości.

 

-Welche Fläche hat das Zimmer?  Jaką powierzchnię ma ten pokój?

Odp. Das Zimmer hat 16 m2   - Pokój ma 16 m2.

 

-Wir gross ist das Haus? -  Jak duży jest dom?

Odp. Das Haus hat 100 m2     -  Dom ma 100 m2.

 

-Wie viele Liter Wasser kommen in diese Tonnen? - Ile litrów wody zmieści się w tych beczkach?

Odp. In diese Tonnen kommen 100 l . – W tych beczkach zmieści się 100 l.

 

Słownictwo związane z tematem znajdziesz także tutaj → lekcja13 

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior sp. z o. o.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Bardzo dobra firma, uczciwa i solidna, godna polecenia. Wynagrodzenie zawsze w terminie, składki odprowadzane do ZUS-u od średniej krajowej, karta EKUZ, stały kontakt z szefem, który zawsze służy pomocą w razie problemu. Współpraca układa nam się bez zarzutu, mogę każdemu polecić tę firmę z pełną odpowiedzialnością. Pracuję już drugi rok i jestem bardzo zadowolona.

Emiliana z okolic Bydgoszczy