Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Lekcja 88 - Komputerbedienung – obsługa komputera

Lekcja 88 -  Komputerbedienung – obsługa komputera

 

 

 

 

 

 

Lekcja 88

Komputerbedienung – obsługa komputera

 

der Computer, - - komputer

der Laptop, -s – laptop

der Bildschirm, - e – ekran

die Maus, Mäuse – mysz

die Tastatur, -en – klawiatura

der Monitor, -en – monitor

die Bildschirm, - e – ekran

das Gahäuse, - - obudowa

das Kabel, - - kabel

der Scanner, - - skaner

scannen - skanować

der Drucker, - - drukarka

ausdrucken - wydrukować

der Leser, - - czytnik

der Disc, – dysk

der Datenträger, -  nośnik danych

der Speicher, - -pamięć

das Programm, -e – program

die Applikation, -en – aplikacja

der Prozessor, -en – procesor

die CD, -s – CD (dysk)

die Grafik-Karte, -n – karta graficzna

die Spielkonsole, -n – konsola do gier

der Informatiker, - - informatyk

das Dokument, -e – dokument

die Feile, - n – plik

der Katalog, - e – katalog

das Menü – menu

die Daten (PL.) – dane

das Fenster, - okno

das Icon, -s/das Symbol, -e – ikona

der Desktop/das Pult – pulpit

die Edition – edycja

editieren – edytować

der Fehler, - błąd

die Funktion, -en – funkcja

der Klick – kliknięcie

klicken – kliknąć

die Kopie, -n – kopia

kopieren – kopiować

der Kursor, -en – kursor

die Kursive – kursywa

das Unterstreichen – podkreślenie

unterstreichen – podkreślić

die Fettschrift – pogrubienie

das Logen – logowanie

logen – logować

das Passwort, - wӧrter – hasło

einblenden – wyświetlić

ausblenden – ukryć (nie wyswietlać)

bilden – tworzyć

einfügen – wklejać

wählen – wybrać

speichern – zapisać (w pamięci komputera)

installieren – instalować

konfigurieren – konfigurować

kopieren – kopiować

übertragen – przenieść

lӧschen – anulować

bestätigen – potwierdzić

hinzufügen – dodać

aktualisieren – aktualizować

aufheben – anulować/unieważnić

archivieren – archiwizować

bedienen – obsługiwać

wiedergewinnen – odzyskać

auffrischen – odświeżać

ӧffnen – otwierać

senden – przesłać

lӧschen – usunąć (kasować)

ergänzen – uzupełnć

herunterladen – ściągnąć coś na komputer

 

wyrażenia/zwroty

den Computer konfigurieren – konfigurować komputer

„Speichern unter…” – „Zapisz jako…”

„Alles markieren“ – „Zaznacz wszystko“

„Einfügen“ – „Wklej“

„Ausschneiden“ – „Wytnij“

„Schlieβen“ – „Zamknij“

„Beenden“ – „Zakończ“

„Lӧschen“ – „Usuń“

„Markieren“ – „Zaznacz“

„Zurückgehen“ – „Cofnij“

„Hinzufügen“ – „Dodaj“

„Kopieren“ – „Kopiuj“

„Suche“ – „Szukaj“

„Annehmen“ – „Akceptuj“

„Aktualisieren“ – „Aktualizuj“

„Ablehnen“ – „Anuluj“

„Drucken“ – „Drukuj“

„Passwort eingeben“ – podać hasło

 

Zdania:

Ich muss eine E-Mail an deine Tochter senden. - Muszę wysłać e-mail do twojej córki.

Hier, in das Fenster muss man das Passwort eingeben. - Tutaj, w tym oknie trzeba podać hasło.

Kannst du mir das Dokument scannen und ausdrucken? - Możesz mi zeskanować i wydrukować ten dokument?

Man muss alles aufrischen. - Trzeba wszystko odświeżyć.

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior Plus sp. z o.o. sp. k.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Jako mój pracodawca pan Dariusz z firmy Ad Senior sp. z o.o. sp. k. w Zielonej Górze zawsze sprawdza się znakomicie. Nasza współpraca trwa już 4 lata, w ciągu tego czasu wiele razy mogłam liczyć na rzetelność i zaangażowanie ze strony pracodawcy. W razie problemów w czasie pracy pan Dariusz zawsze reaguje na zaistniałą sytuację, jest pod telefonem, nigdy nie odczułam pozostawienia mnie bez opieki. Firma jest solidna, skupiająca się na pracownikach i ich potrzebach. Jestem zadowolona ze współpracy i chętnie polecę tę firmę innym osobom.

Eugenia, opiekunka osób starszych z Zielonej Góry