Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Lekcja 86 - Guter Laune sein. – Być w dobrym humorze.

Lekcja 86 - Guter Laune sein. – Być w dobrym humorze.

 

 

 

 

 

 

Lekcja 86

Guter Laune sein. – Być w dobrym humorze.

 

der Humor – humor

die Laune - humor

humoristisch – humorystyczny

schwarzer Humor – czarny humor

die Freude - radość

der Witz, -e – żart, psikus, dowcip

der Scherz, -e – żart, zabawna opowiastka

der Spaβmacher, - żartowniś

scherzen – żartować

das Lachen – śmiech

lachen – śmiać się

das Lächeln – uśmiech

lächeln – uśmiechać się

die Komӧdie, -n – komedia

komisch – komiczny

das Kabarett, -s – kabaret

amüsieren – rozbawić (kogoś)

amüsiert – rozbawiony

die Unterhaltung – rozrywka

der Kniff, -e - sztuczka

froh - wesoły

lustig – śmieszny, zabawny

scherzhaft – żartobliwy

 

zwroty/wyrażenia

zum Lachen bringen – rozśmieszyć

Spaβ machen – żartować, robić żarty

zum Spaβ – w żartach (nie na poważnie)

Spaβ haben – dobrze się bawić

in guter Stimmung sein – czuć się wesoło

froh sein – być wesołym

Witze machen – dowcipkować

einen Witz erzählen – opowiedzieć dowcip

den Witz verstehen – rozumieć żart

Sinn für Humor – poczucie humoru

guter Laune sein – być w dobrym humorze

die Seele der Gesellschaft sein – być duszą towarzystwa

 

Zdania:

Das war nur Spaβ! – Tylko żartowałem!

Herr Klaus ist sehr lustig und ist immer die Seele der Geselschaft. - Pan Klaus jest bardzo wesoły i zawsze jest duszą towarzystwa.

Ich mag die Leute mit dem Sinn für Humor. - Lubię ludzi z poczuciem humoru.

Geiler Witz! – Ale numer!

Lächele! - Uśmiechnij się!

Viel  Spaβ! - Baw się dobrze!

 

Przysłowie

Lachen ist die beste Medizin – Śmiech to zdrowie.

 

NALEŻYMY DO

SAZ

SAO

KONTAKT

Ad Senior Plus sp. z o.o. sp. k.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Jako mój pracodawca pan Dariusz z firmy Ad Senior sp. z o.o. sp. k. w Zielonej Górze zawsze sprawdza się znakomicie. Nasza współpraca trwa już 4 lata, w ciągu tego czasu wiele razy mogłam liczyć na rzetelność i zaangażowanie ze strony pracodawcy. W razie problemów w czasie pracy pan Dariusz zawsze reaguje na zaistniałą sytuację, jest pod telefonem, nigdy nie odczułam pozostawienia mnie bez opieki. Firma jest solidna, skupiająca się na pracownikach i ich potrzebach. Jestem zadowolona ze współpracy i chętnie polecę tę firmę innym osobom.

Eugenia, opiekunka osób starszych z Zielonej Góry