Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Lekcja 82 - Planung und Organisation – planowanie i organizacja

Lekcja 82 - Planung und Organisation – planowanie i organizacja

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 82

Planung und Organisation – planowanie i organizacja

 

die Organisation, -en – organizacja

organisieren – organizować

die Planung – planowanie

der Plan, Pläne – plan

planen – zaplanować

vorhaben - zaplanować

der Zeitplan, -pläne – harmonogram

die Vorbereitung, -en – przygotowanie

die Absicht, -en – zamiar

die Idee, -n – pomysł

die Angelegenheit, -en – sprawa

das Unternehmen, -en - przedsięwzięcie

die Entscheidung, -en – decyzja

entscheiden – decydować

die Zeit, -en – czas

das Datum , Daten – data

der Termin, -e – termin

der Terminkalender, - terminarz

die Notiz, -en – notatka

die Erwartung, -en – oczekiwanie

erwarten – oczekiwać

der Gedanke, -n - myśl

denken – myśleć

die Vorbereitung, -en – przygotowanie

sich vorbereiten für (A) – przygotowywać  się na

das Treffen, - - spotkanie

sich treffen – spotkać się

wollen – chcieć

warten auf – czekać na

rechnen auf – liczyć na

beschlieβen - postanawiać

bestätigen – potwierdzać

verschieben – przełożyć

sich entscheiden – zdecydować się

überlegen - przemyśleć

verspätet - spóźniony

pünktlich – punktualny

fertig – gotowy

systematisch – systematyczny

folgend/nächst - następny

 

wyrażenia/zwroty

wohl überlegt – dobrze przemyślany

ohne lange zu überlegen – bez namysłu

nach reichlicher Überlegung – po głębszym namyśle

Pläne schmieden – snuć plany

nach dem Plan – według planu

Entschluss fassen – podjąć decyzję

Entscheidung treffen – podjąć decyzję

nach dem Zeitplan arbeiten – pracować według harmonogramu

die Zukunftspläne machen – robić plany na przyszłość

nach dem Plan handeln – trzymać się planu

den Termin bestimmen – ustalić termin spotkania

den Termin halten – trzymać się terminu

 

Zdania:

Ich mag nach dem Plan arbeiten - Lubię pracować według planu.

Alles läuft nach dem Plan ab. - Wszystko idzie według planu.

Ich mag mich nicht verspäten - Nie lubię się spóźniać.

Was hast du am Wochenende vor? - Co zamierzasz robić na weekend?

Ich habe die Ordnungen vor dem Weihnachten geplant. - Zaplanowałam już porządki przed świętami Bożego Narodzenia.

Der Haushalt verlangt gute Organisation und Planen. - Prowadzenie domu wymaga dobrej organizacji i planowania.

Wir müssen den Plan der Aufgaben fuer den neuen Monat festlegen. - Musimy ustalić harmonogram obowiązków na nowy miesiąc.

Wir haben den Termin schon vereinbart. - Ustaliliśmy już termin.

 

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior sp. z o. o.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Chciałabym serdecznie podziękować za dotychczasową udaną współpracę, bardzo dobry kontakt z firmą, pomoc i wsparcie w trudnych chwilach. Dziękuję za dobre rady, udane zlecenia, trafnie dobrane oferty do moich oczekiwań i doświadczenia. Dziękuję za dołożenie wszelkich starań, aby wyjazdy okazały się udane!

Małgorzata (województwo lubuskie)