Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Lekcja 80 - Was möchtest du sagen? - Co chciałbyś powiedzieć?

Lekcja 80 - Was möchtest du sagen? - Co chciałbyś powiedzieć?

 

 

 

 

 

 

Lekcja 80

Was möchtest du sagen? - Co chciałbyś powiedzieć?

 

die Rede – mowa (czynność mówienia)

die Spreche, -n – mowa (język)

die Konwersation, -en – konwersacja

die Kommunikation – komunikacja

das Gespräch, -e – rozmowa

sprechen – mówić

reden - mówić

sagen – powiedzieć

erzählen – opowiedzieć

sich verständigen – porozumieć się

verstehen – rozumieć

quatschen – gadać

plaudern – gawędzić

nӧrgeln – gderać

das Genӧrgel – gderanie

die Antwowort, -en - odpowiedź

die Stimme, -n – głos

die Betonung – akcent

laut – głośno, głośny

flüstern – szeptać

das Flüstern – szept

im Flüsterton – szeptem

schreien – krzyczeć

der Schrei – krzyk

das Geschrei – wrzask

murmeln – mamrotać

undeutlich – niewyraźnie

klagen – narzekać

die Klage, -n – narzekanie

die Beleidigung , -en – obraza

beleidigen – obrażać

sich beklagen – skarżyć się

schmeicheln – pochlebiać

die Schmeichelei, -en – pochlebstwo

das Klatsch, - e/das Gerede – plotka

der Klatschmaul, -mäuler – plotkarz

vorschlagen – proponować

der Vorschlag, -schläge – propozycja

schnell – szybko

langsam – wolno

deutlich – wyraźnie

klar – jasno

fleiβend – płynny

verbal – werbalny

auβerverbale - pozawerbalny

das Dolmetscher, - tłumacz

dolmetschen – tłumaczyć

 

Wyrażenia/zdania

sagen, dass – powiedzieć, że…

nicht zustimmen – nie zgodzić się

verstanden werden – zostać zrozumianym

die Stimme erheben – podnieść głos

die Stimme senken – obniżyć głos

von der Leber weg reden – gadać prosto z mostu

auf dem Mund nicht gefallen sein – mieć gadane

langsam und mit Nachdruck sprechen – cedzić słowa

die Zeit verplaudern – spędzać czas na pogawędce

 

Zdania:

Bitte flüstren, um das Kind nicht zu wachen. - Proszę mówić szeptem, żeby nie obudzić dziecka.

Frau Maria mag nachmittags die Zeit am Tee verplaudern. - Pani Maria lubi spędzać popołudnia na pogawędce przy herbacie.

Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. - Proszę mówić wolno i wyraźnie.

Ich verstehe nicht, worum es dir geht. – Nie rozumiem, o co ci chodzi.

Ich hoffe, dass ich gut verstanden wurde. - Mam nadzieję, że zostałem dobrze zrozumianym.

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior Plus sp. z o.o. sp. k.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Bardzo dobra firma, uczciwa i solidna, godna polecenia. Wynagrodzenie zawsze w terminie, składki odprowadzane do ZUS-u od średniej krajowej, karta EKUZ, stały kontakt z szefem, który zawsze służy pomocą w razie problemu. Współpraca układa nam się bez zarzutu, mogę każdemu polecić tę firmę z pełną odpowiedzialnością. Pracuję już drugi rok i jestem bardzo zadowolona.

Emiliana z okolic Bydgoszczy