Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Lekcja 79 - Fernsehen und Radio - Telewizja i radio

Lekcja 79 - Fernsehen und Radio - Telewizja i radio

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 79

Fernsehen und Radio - Telewizja i radio

 

das Fernsehen – telewizja

der Fernseher, - telewizor

das Massmedium, -dien – środek masowego przekazu

die Übertagung, -en – transmisja (przekaz)

sehen – oglądać

fernsehen – oglądać telewizję

einschalten – włączyć (coś)

ausschalten - wyłączyć

der Zuschauer, - - widz

der Kanal, Kanäle – kanał

das Programm, -e  - program

die Fernbedienung – pilot

das Studio, -s – studio

der Journalist, -en – dziennikarz

die Nachricht, -en – informacja

Nachrichten – wiadomości

die Vorhersage, -n – prognoza pogody

der Sport – sport

die Reportage, -n – reportaż

der Bericht, - e – relacja

die Talk-show, -s – talk show

das Quiz - teleturniej

die Unterhaltung – rozrywka

das Unterhaltungsprogramm- program rozrywkowy

die Folge, -n – odcinek serialu

der Film, - e – film

die Werbung, -en – reklama

das Abonnement, -s – abonament

die Antenne, -n – antena

die Fernsehantenne, -n – antena telewizyjna

der Satellit, -en – satelita

populär – popularny

publizistisch – publicystyczny

das Morgenprogramm – program poranny

das Abendsprogramm - program wieczorny

 

das Radio, -s – radio (odbiornik)

die Sendung, -en – audycja

das Radiohӧrspiel, -e – słuchowisko radiowe

der Radioansager, - spiker radiowy

der Hӧrer, - - słuchacz

 

wyrażenia/zwroty

im Fernsehen/Radio – w telewizji/radiu

das Fernsehen gucken/kucken – oglądać telewizję

kucken, was es im Fernsehen gibt – sprawdzić, co jest w telewizji

auf einen anderen Kanal umschalten – przełączyć na inny kanał

den Kanal wechseln – zmienić kanał

das Programm im Fernsehen gucken/sehen – obejrzeć program w telewizji

vor der Fernseher hocken – siedzieć przed telewizorem

sich das Radioprogramm anhӧren – posłuchać programu radiowego

Radio hӧren – słuchać radia

 

Zdania:

Was gibtʼs heute im Fernsehen? – Co jest dzisiaj w telewizji?

Kann ich den Kanal wechseln? - Czy mogę przełączyć na inny kanał?

Herr Schmitt mag im Radio Nachrichten hören. - Pan Schmitt lubi słuchać w radiu wiadomości.

Frau Elisabeth sieht im Fernsehen die Wissenschaftsprogramme gern. -  Pani Elisabeth ogląda w telewizji programy naukowe.

 

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior Plus sp. z o.o. sp. k.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Chciałabym serdecznie podziękować za dotychczasową udaną współpracę, bardzo dobry kontakt z firmą, pomoc i wsparcie w trudnych chwilach. Dziękuję za dobre rady, udane zlecenia, trafnie dobrane oferty do moich oczekiwań i doświadczenia. Dziękuję za dołożenie wszelkich starań, aby wyjazdy okazały się udane!

Małgorzata (województwo lubuskie)