Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Lekcja 77 - Gedächtnis und Erinnerungen - Pamięć i wspomnienia

Lekcja 77 - Gedächtnis und Erinnerungen - Pamięć i wspomnienia

 

 

 

 

 

 

Lekcja 77

Gedächtnis und Erinnerungen - Pamięć i wspomnienia

 

das Gedächtnis – pamięć

gedenken/sich erinnern – pamiętać/wspominać

das Gedenken – wspomnienie

erinnern – przypominać

die Vergangenheit – przeszłość

vergangen – przeszły

vergangen - miniony

die Zukunft – przyszłość

die Gegenwart – teraźniejszość

gegenwärtig - teraźniejszy

merken – zapamiętać

vergessen – zapomnieć (nie pamiętać)

das Vergessen – zapomnienie (puszczenie w niepamięć)

vergesslich – zapominalski

unvergessen – niezapomniany

das Nachdenken/die Reflexion – refleksja

die Zerstreutheit – roztargnienie

zerstreut – roztargniony/roztrzepanie

die Sklerose – skleroza

die Gedächtnislücke, -n – luka w pamięci

der Gedächtnisschwund – zanik pamięci

das Langzeitgedächtnis – pamięć długotrwała

das Kurzzeitgedächtnis – pamięć krótkotrwała

das Andenken – pamiątka

das Tagebuch, - bücher – pamiętnik

Memorien – pamiętniki

 

zwroty/wyrażenia

sich erinnern an – przypominać sobie o czymć

in Erinnerung  behalten – zapamiętać

an alte Geschichten zurückdenken – powspominać stare dzieje

Erinnerungen an die Kindheit – wpomnienia z dzieciństwa

gutes Gedächtnis haben (für A) – mieć dobrą pamięć (do czegoś)

schlechtes Gedächtnis haben (für A) – mieć słabą pamięć

das Gedächtnis verlieren – stracić pamięć

fotografisches Gedächtnis – pamieć fotograficzna

auditives Gedächtnis – pamięć słuchowa

visuales Gedächtnis – pamięć wzrokowa

Erinnerungen auffrischen – odświeżyć wspomnienia

Erinnerungen zurückrufen – przywołać wspomnienia

nicht vergessen ,etwas zu tun – pamiętać, aby (coś) zrobić

aus dem Gedächtnis verlieren – wylecieć z pamięci

 

Zdania:

Ich mag alte Bilder sehen und die verangene Zeit erinnern. - Lubię oglądać stare  zdjęcia i wspominać stare dzieje.

Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht. – Jeśli mnie pamięć nie myli.

Ich bin ein hohler Kopf. – Mam pustkę w głowie.

 Ich habe das vergessen. -  Zapomniałem o tym.

Herr Otto hat ein sehr gutes Gedächtnis für Menschen und Daten. -  Pan Otto ma bardzo dobrą pamięć do osób i dat.

Dieses Treffen mit den Schulkollegen hat meine Erinnerungen aus Kindheit erfrischt. - To spotkanie ze szkolnymi znajomymi odświeżyło moje wspomnienia z dzieciństwa.

Ich kann es nicht vergessen, dass ich nächste Woche den Artztermin habe. - Muszę pamiętać, że w przyszłym tygodniu mam wizytę u lekarza.

Wir mӧgen mit Fr. Maria von den Erinnerungen aus Kindheit erzählen. - Lubimy z panią Marią opowiadać sobie wspomnienia z dzieciństwa.

 

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior Plus sp. z o.o. sp. k.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Chciałabym serdecznie podziękować za dotychczasową udaną współpracę, bardzo dobry kontakt z firmą, pomoc i wsparcie w trudnych chwilach. Dziękuję za dobre rady, udane zlecenia, trafnie dobrane oferty do moich oczekiwań i doświadczenia. Dziękuję za dołożenie wszelkich starań, aby wyjazdy okazały się udane!

Małgorzata (województwo lubuskie)