Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Lekcja 71 - Auf der Post – Na poczcie

Lekcja 71 - Auf der Post – Na poczcie

 

 

 

 

 

 

Lekcja 71

Auf der Post – Na poczcie

 

die Post – poczta (instytucja, a także listy/przesyłki)

die Postamt, - ämter – urząd pocztowy

der Postbeamter, -n – urzędnik pocztowy

Postdienstleistungen (Pl.) – usługi pocztowe

per Post – pocztą

das Postpaket, -e – paczka

die Postsendung, -en - przesyłka

die Postkarte, -n – pocztówka

die Postleitzahl, -en – kod pocztowy

der Brief, -e – list

der Einschreibebrief, -e – list polecony

der Briefkasten – skrzynka na listy

der Postkasten, - kästen – skrzynka pocztowa

der Briefwechsel – korespondencja

das Schreiben – pismo

der Briefumschlag, -schläge – koperta

die Briefmarke, -n – znaczek

der Stempel, - - stempel

stempeln - stemlować

der Briefträger, - -listonosz

die Adresse, -n – adres

die Postadresse, -n – adres pocztowy

der Empfänger, - adresat

der Absender, - - nadawca

aufgeben – nadać

der Aufgabeschein, -e – dowód nadania

ausfüllen – wypełnić

das Gewicht - waga

der Empfänger, - - odbiorca

abnehmen – odebrać

empfangen - otrzymać

das Aviso – awizo

avisieren – awizować

die Benachrichtigung, -en – zawiadomienie

die Unterschrift, -en – podpis

unterschreiben – podpisać

schreiben – pisać

lesbar – czytelny

unlesbar – nieczytelny

unddeutlich – niewyraźny

das Datum, -ten – data

die Zustellung, -en – doręczenie

zustellen – doręczyć

Eli-; Express- - ekspresowy

dringend/eilig – pilny

der Einschreibebrief, -e – polecony (za potwierdzeniem nadania/odbioru)

die Bestätigung, -en – potwierdzenie

bestätigen – potwierdzić

der Schalter, - - okienko

die Schlange, -n – kolejka

die Kasse, -n – kasa

die Postgebühr, -en – opłata pocztowa

die Geldüberweisung – przekaz pieniężny

die Postanweisung, -en – przekaz pocztowy

 

wyrażenia/zwroty

mit Anschrift versehen/adressieren - adresować

unleserliche Adresse – adres nieczytelny

die Rückadresse, -n – adres zwrotny

nicht abgeholter Brief – list nieodebrany

den Brief aufgeben – nadać list

die Briefmarke auf den Umschlag aufkleben – nakleić znaczek na kopertę

an/auf der Post abholen – odebrać coś na poczcie

die Post empfangen – odebrać pocztę

das Postpaket empfangen – odebrać paczkę

die Sendung mit Empfangsbescheinigung – przesyłka z potwierdzeniem odbioru

den Brief ӧffnen – otworzyć list

den Brief in den Umschlag stecken – włożyć list do koperty

den Brief in den Briefkasten werfen – wrzucić list do skrzynki

das Formular ausfüllen – wypełnić druk

 

Zdania:

Ist die heutige Post schon angekommen? – Czy przyszła już dzisiejsza poczta?

Während des Spaziergangs müssen wir den Brief in den Briefkasten einwerfen. -   Na spacerze musimy wrzucić list do skrzynki.

Ich warte auf den Briefträger. Er soll mir heute einen Einschreibebrief bringen. - Czekam na listonosza. Ma mi dzisiaj dostarczyć list polecony.

Das Schreiben soll auf der Post, mit der Empfangbestätigung  aufgegeben werden. To pismo należy nadać na poczcie za potwierdzeniem odbioru.

Ich muss auf die Post gehen. - Muszę iść na pocztę.

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior Plus sp. z o.o. sp. k.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Bardzo dobra firma, uczciwa i solidna, godna polecenia. Wynagrodzenie zawsze w terminie, składki odprowadzane do ZUS-u od średniej krajowej, karta EKUZ, stały kontakt z szefem, który zawsze służy pomocą w razie problemu. Współpraca układa nam się bez zarzutu, mogę każdemu polecić tę firmę z pełną odpowiedzialnością. Pracuję już drugi rok i jestem bardzo zadowolona.

Emiliana z okolic Bydgoszczy