Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Lekcja 118 - Laut oder still - Głośno czy cicho

Lekcja 118 - Laut oder still - Głośno czy cicho

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 118

Laut oder still - Głośno czy cicho

 

der Klang – dźwięk

die Klänge - dźwięki

klingen – brzmieć

der Lärm – hałas

lärmen – hałasować

lärmend - hałaśliwy

die Stille – cisza

still – cichy

dampf – głuchy (o dźwięku)

laut – głośny

zart – delikatny

metallisch – metaliczny

monoton – monotonny

eintӧnig – jednostajny

heiser – ochrypły

scharf – ostry

durchdringend – przenikliwy

durchbohrend – przeszywający

piepsig – piskliwy

angenehm – przyjemny

froh/frӧhlich – radosny

melodiӧs – melodyjny

gedämpft – stłumiony

hartnäckig – uporczywy

 

hӧren – słyszeć

singen – śpiewać

die Stimme, -n – głos

schreien – krzyczeć

der Schrei, -e - krzyk

taub – głuchy (o człowieku)

stumm - niemy

läuten/klingen – dzwonić

das Läuten/das Klingein – dzwonienie

klappern – grzechotać

das Klappern – grzechotanie

donnern – grzmieć

der Donner – grzmot

pfeifen - gwizdać

der Pfiff, -e – gwizd

tropfen – kapać

das Tropfen – kapanie

klopfen – pukać

das Klopfen – pukanie

brummen – brzęczeć (o owadach)

summen – bzyczeć

pfeifen – gwizdać

knacken – chrupać

sich räuspern – chrząkanie

schnarchen – chrapać

das Schnarchen – chrapanie

klimpern – brzdąkać

heulen – buczeć

husten – kaszleć

der Husten – kaszel

das Niesen – kichanie

niesen – kichać

klatschen – klaskać

das Klatschen – klaskanie

kratzen – skrobać

das Kratzen – skrobanie

brüllen – ryczeć

das Brüllen – ryk

klopfen - stukać

das Klopfen – stukanie

rescheln – szeleścić

das Rascheln – szelest

knacken – trzasnąć

das Knacken – trzaskanie

ticken – tykać (o zegarze)

das Ticken – tykanie (zegara)

das Heulen – wycie

heulen – wyć

 

wyrażenia/zwroty

laut – na głos

aus vollem Halse – na cały głos

die Stimme senken – ściszać głos

nicht gut hӧren – nie dosłyszeć

sprechen hӧren – słyszeć jak ktoś coś mówi

still werden – uciszyć się

Lärm machen – narobić hałasu

Aus vollem Halse – na cały głos

Ohren reizend – drażniący uszy

durch Gebärden – na migi

 

Zdania:

Herr Oskar mag keine laute Klänge. - Pan Oskar nie lubi głośnych dźwięków.

Sprechen Sie bitte leise, um die anderen nich zu stören. - Proszę mówić cicho, żeby nie przeszkadzać innym.

Die Kinder haben Lärm bei dem Aufräumen des Zimmers gemacht. - Dzieci narobiły hałasu sprzątając pokój.

Diese lauten Knacken und Lärme reizen meine Ohren. - Te głośne trzaski i hałasy drażnią moje uszy.

Mit Fr. Maria, die stumm ist, verständigen uns durch Gebärden. - Z panią Marią, która jest niema, porozumiewamy się na migi.

 

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior Plus sp. z o.o. sp. k.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Chciałabym serdecznie podziękować za dotychczasową udaną współpracę, bardzo dobry kontakt z firmą, pomoc i wsparcie w trudnych chwilach. Dziękuję za dobre rady, udane zlecenia, trafnie dobrane oferty do moich oczekiwań i doświadczenia. Dziękuję za dołożenie wszelkich starań, aby wyjazdy okazały się udane!

Małgorzata (województwo lubuskie)