Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Lekcja 117 - Mülltrennung – Segregacja śmieci

Lekcja 117 - Mülltrennung – Segregacja śmieci

 

 

 

 

 

 

Lekcja 117

Mülltrennung – Segregacja śmieci

 

der Müll, - – śmieci

die Mülltonne – pojemnik na śmieci

die Mülltrennung – segregacja śmieci

die Müllabfuhr - wywóz śmieci

die Reste – resztki

der Restmüll – odpady nie dające się przetworzyć

Abfälle (PL) – odpadki

die Speisereste – resztki jedzenia

das Altpapier – makulatura

die Zeitung, -en  – gazeta

der Karton, -s – karton

die Pappe- karton (jako rodzaj odpadów)

die Dose, -n – puszka

der Kunststoff, - e – plastik

die Plastikmüll – śmieci plastikowe

die Plastiktüte, -n – reklamówka

die Plastikflasche, -n – butelka plastikowa

die Baterie – baterie

das Glas – szkło

das Buntglas – szkło kolorowe

die Glasflasche – szklana butelka

werfen – wyrzucać

sammeln – zbierać

trennen – sortować

recyceln – utylizować

entsorgen – usuwać odpady, utylizować

die Umwelt - środowisko

die Kläranlage, -n – oczyszczalnia

der Müllwagen – śmieciarka

 

wyrażenia/zwroty

Abfall herausbringen – wynieść śmieci

den Müll trennen – segregować śmieci

 

Zdania:

Alle Verpackungen werfen in die gelbe Mültonne rein. - Wszystkie opakowania wrzucać do żółtego pojemnika.

Glass muss auch nach der Farbe getrennt werden. - Szkło należy także segregować według koloru.

Morgen müssen wir die gelbe Tonne ausstellen. - Jutro musimy wystawić żółty kubeł.

Wir sollen den Müll trennen. – Powinniśmy segregować śmieci.

Abfälle, Restmüll und Müll müssen in die entsprechenden Mülltonnen reinkommen. - Odpady, resztki i śmieci muszą trafić do odpowiednich kubłów.

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior sp. z o. o.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Bardzo dobra firma, uczciwa i solidna, godna polecenia. Wynagrodzenie zawsze w terminie, składki odprowadzane do ZUS-u od średniej krajowej, karta EKUZ, stały kontakt z szefem, który zawsze służy pomocą w razie problemu. Współpraca układa nam się bez zarzutu, mogę każdemu polecić tę firmę z pełną odpowiedzialnością. Pracuję już drugi rok i jestem bardzo zadowolona.

Emiliana z okolic Bydgoszczy