Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Lekcja 112 - Daten – Daty

Lekcja 112 - Daten – Daty

Lekcja 112

Daten – Daty

 

30.01.2023 – czytając daty używamy liczebników porządkowych, także na określenie miesiąca - der dreißigste erste zweitausenddreiundzwanzig lub możemy użyć nazwy miesiąca w tym przykładzie zamiast erste będzie Januar – dreiβigste Januar zweitausenddreiundzwanzig

 

Mówiąc o tym, że coś się działo lub będzie działo w jakimś roku wystarczy użyć tylko liczebnika np.

Ich werde 2023 (zweitausendreiundzwanzig) an die See fahren.  - W roku 2023 pojadę nad morze.

 

Kiedy mówimy, że coś robimy/zrobimy jakiegoś dnia np.:

Am 10.06.2023 (zehnten sechsten/Juni zweitausendreiundzwanzig) – Dziesiątego czerwca 2023

dodajemy końcówkę -en do dnia i miesiąca

Zawsze kiedy przed datą stoi przyimek am lub zum data dzień i numer miesiąca będą miały końcówkę –en, np.:

Am ersten zweiten (01.02.) – Pierwszego lutego.

Zum elften sechsten  - do 11.06.

 

- Der Wievielte ist heute? – Który jest dzisiaj?

- Heute ist der zehnte erste. – Dzisiaj jest 10.01/stycznia.

 

- Wann sind Sie nach Deutschland gekommen?  - Kiedy przyjechał Pan do Niemiec?

- Ich bin am zehnten Dezember nach Deutschland gekommen. – Przyjechałem do Niemiec 10 grudnia.

 

- Bis wann bleibst du in Deutschland? – Do kiedy zostajesz w Niemczech?

- Ich bleibe bis zu einundzwanzigsten Februar in Deutschalnd. – W Niemczech zostaję do dwudziestego pierwszego lutego.

 

- Wann hast du den Arzttermin? -  Kiedy masz wizytę u lekarza?

- Am zwölften Januar -  12 stycznia.

 

- Wann musst du die Medikamente aus der Apotheke abholen? - Kiedy masz odebrać leki z apteki?

- In einer Woche am siebzehnten März. – Za tydzień 17 marca.

 

- Hast du den Frisör angerufen? - Zadzwoniłeś do fryzjera?

- Ja, ich habe den Termin zum fünfzenhnten ersten gebucht. - Tak, zarezerwowałem wizytę na 15 stycznia.

 

- Wann hat unser Opa den Termin beim Augenarzt? - Kiedy nasz dziadek ma wizytę u okulisty?

- Am nächsen Dienstag, den zwanzigsten Juni. - W przyszły wtorek, 20 czerwca.

 

- Dieses Jahr fange ich den Urlaub am siebundzwanzigsten Juli an, und du? - W tym roku zaczynam urlop 27 lipca, a Ty?

- Dieses Jahr später, erst am neunzehnten neunten/September. - Ja w tym roku później, bo dopiero 19 września.

 

- Am siebzehnten Mai 2023 (zweitausenddreiunzwanzig) endet unsere Oma 90 Jahre. - 17 maja 2023 roku nasza babcia skończy równo 90 lat.

 

- Erinnerst du dich daran, dass wir uns zum ersten Mal am siebundzwanzigsten November 2020 getroffen haben. Wir kennen uns schon zwei Jahre. -  Pamiętasz po raz pierwszy spotkaliśmy się 27 listopada 2020 roku. Znamy się już dwa lata.

 

 

Skorzystaj także z lekcji nr 7 dotyczącej kalendarza

https://www.adsenior.pl/jezyk-niemiecki/lekcja-7-der-kalender-tag-monat-jahr

i lekcji nr 10 dotyczącej liczebników

https://www.adsenior.pl/jezyk-niemiecki/lekcja-10-kardinalzahl-liczebniki-glowne

 

 

 

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior Plus sp. z o.o. sp. k.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Jako mój pracodawca pan Dariusz z firmy Ad Senior sp. z o.o. sp. k. w Zielonej Górze zawsze sprawdza się znakomicie. Nasza współpraca trwa już 4 lata, w ciągu tego czasu wiele razy mogłam liczyć na rzetelność i zaangażowanie ze strony pracodawcy. W razie problemów w czasie pracy pan Dariusz zawsze reaguje na zaistniałą sytuację, jest pod telefonem, nigdy nie odczułam pozostawienia mnie bez opieki. Firma jest solidna, skupiająca się na pracownikach i ich potrzebach. Jestem zadowolona ze współpracy i chętnie polecę tę firmę innym osobom.

Eugenia, opiekunka osób starszych z Zielonej Góry