Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Lekcja 106 - Bahnreise - Podróż pociągiem

Lekcja 106 - Bahnreise - Podróż pociągiem

 

 

 

 

 

 

Lekcja 106

Bahnreise - Podróż pociągiem

 

der Zug, Züge – pociąg

der IC-Zug/der Intercity-Zug – pociąg Intercity

der Bahnhof, -hӧfe – dworzec

der Bahnsteig, -e – peron

das Gleis, -e - tor

der Wagen, - - wagon

der Speisewagen, - - wagon restauracyjny

das Abteil, -e – przedział

die Kasse, -n - kasa biletowa

das Ticket, -s – bilet

kaufen – kupić

der Schaffner, - - konduktor

die Fahrkartenkontrolle, -n – kontrola biletów

die Reise, -n – podróż

reisen – podróżować

warten auf (A) – czekać (na kogoś/na coś)

einsteigen (in A) – wsiadać (do czegoś)

der Abfahrt, -en – odjazd

abfahren/ wegfahren  von- odjechać/odjechać z

die Ankunft, -künfte – przyjazd

ankomen – przyjechać

das Umsteigen – przesiadka

umsteigen – przesiadać się

widerrufen/absagen – odwołać

sich verspäten – opóźnić się

die Verspätung, -en – opóźnienie

planmäβig – planowo

pünktlich – punktualnie

 

wyrażenia/zwroty

mit dem Zug fahren – jechać pociągiem

in den Zug einsteigen – wsiąść do pociągu

aus dem Zug aussteigen – wysiąść z pociągu

einfaches Ticket – bilet w jedną stronę

die Hin- und Zurück-Fahrkarte – bilet w obie strony

um … Uhr abfahren – odjeżdżać o godzinie …

von einem Zug in den anderen umsteigen – przesiadać się z pociągu na pociąg

mit Verspätung – z opóźnieniem

direkte Fahrt – podróż bezpośrednia

die günstigste Verbindung – najdogodniejsze połączenie

 

Zdania:

Wir muessen auf den anderen  Bahsteig gehen. - Musimy przejść na drugi peron.

Unser Zug fährt um 12.15 Uhr vom Gleis eins ab. - Nasz pociąg odjeżdża z toru pierwszego o godzinie 12.15.

Zum Glück haben wir die Fahrkarten mit Sitzplätzen gekauft. Wir müssen nun unseren Wagon und unsere Abteilung finden. - Na szczęście kupiliśmy bilety z miejscówkami. Musimy znaleźć tylko nasz wagon i przedział.

Ist der Platz frei/besetz? – Czy to miejsce jest wolne/zajęte?

Wie war die Reise? - Jaka była podróż?

Um wie viel Uhr fährt der nächste Zug nach Berlin? – O której jest następny pociąg do Berlina?

Von welchem Gleis  fährt unser Zug ab? - Z którego toru odjeżdża nasz pociąg?

Wie ist die günstigste Verbindung nach Berlin mit dem 9€-Ticket? - Jakie jest najlepsze połączenie do Berlina na bilet za 9€?

 

 

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior Plus sp. z o.o. sp. k.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Bardzo dobra firma, uczciwa i solidna, godna polecenia. Wynagrodzenie zawsze w terminie, składki odprowadzane do ZUS-u od średniej krajowej, karta EKUZ, stały kontakt z szefem, który zawsze służy pomocą w razie problemu. Współpraca układa nam się bez zarzutu, mogę każdemu polecić tę firmę z pełną odpowiedzialnością. Pracuję już drugi rok i jestem bardzo zadowolona.

Emiliana z okolic Bydgoszczy