Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Lekcja 102 - Meiner Meinung nach… - Moim zdaniem…

Lekcja 102 - Meiner Meinung nach… - Moim zdaniem…

 

 

 

 

 

 

Lekcja 102

Meiner Meinung nach... – Moim zdaniem...

 

die Meinung, -en – opinia/zdanie

meinen – sądzić

das Argument, -e – argument

argumentieren/beweisen – argumentować

die Diskussion, -en – dyskusja

diskutieren – dyskutować

die Entscheidung, -en – decyzja

entscheiden – decydować (postanawiać)

die Akzeptation – akceptacja                                                       

akzeptieren – akceptować

das Selbstbewusstsein – asertywność

selbstbewusst – asertywny

achten – szanować

das Nachdenken/ die Reflexion - refleksja

der Gedanke, -n – myśl

denken - myśleć

der Rat, Ratschläge – rada

raten – radzić

der Vorschlag, -schläge – propozycja

vorschlagen – proponować

die Überzeugung, -en – przekonanie

überzeugen – przekonać

die Erklärung, -en – wyjaśnienie

erklären – wyjaśnić

die Absage, -n – odmowa

absagen - odmówić

eingehen – zgadzać się

zugeben - przyznać

sich entscheiden – zdecydować się

 

der Standpunkt – punkt widzenia

die Anschauung, en - pogląd

der Kompromiss, -e – kompromis

die Intention, -en – intencja

die Idee, -n – pomysł

die Konklusion – konkluzja

 

kritisch – krytyczny

negativ – negatywny

untenschlossen – niezdecydowany

objektiv – obiektywny

positiv – pozytywny

überzeugend – przekonujący

gema – zgodny

freundlich – życzliwy

 

wyrażenia/zwroty

der Meinung sein – być zdania

der gleichen Ansicht/Meinung sein – być tego samego zdania

aus meiner Sicht – z mojego punktu widzenia

die Meinung/Ansicht ändern – zmienić zdanie

ganz dagegen sein – być całkowicie przeciw

ganz dafür sein – być całkowicie za

nicht einverstanden sein mit– nie zgadzać się (z czymś)

die Dinge beim Namen nennen – nazywać rzeczy po imieniu

die Entscheidung treffen – podjąć decyzję/postanowienie

seine Meinung aussprechen – wypowiedzieć swoje zdanie

nicht einverstanden sein (mit D) – nie zgadzać się (z czymś)

alle „Für“ und „Wider“ bedanken – rozważać wszystkie „za“ i „przeciw”

den Eindruck haben – odnosić wrażenie

vor allem – przede wszystkim

 

Zdania:

Wie ist deine Meinung? – Jakie jest twoje zdanie?

Was denkst du davon? – Co myślisz o tym?

Meiner Meinung nach… - Moim zdaniem… /Według mnie …

Was mich betrifft… - Jeśli o mnie chodzi…

Genau darum geht es mir. – Dokładnie mi o to chodzi.

Das ist nicht meine Sache. – To nie moja sprawa.

Damit bin ich nicht ganz einverstanden. - Nie mogę się z tym w pełni zgodzić.

Das stimmt. – Zgadza się.

Das stimmt nicht. – Nie zgadza się.

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior sp. z o. o.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Chciałabym serdecznie podziękować za dotychczasową udaną współpracę, bardzo dobry kontakt z firmą, pomoc i wsparcie w trudnych chwilach. Dziękuję za dobre rady, udane zlecenia, trafnie dobrane oferty do moich oczekiwań i doświadczenia. Dziękuję za dołożenie wszelkich starań, aby wyjazdy okazały się udane!

Małgorzata (województwo lubuskie)