Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Koronawirus – słownictwo i przydatne wyrażenia w języku niemieckim

Koronawirus – słownictwo i przydatne wyrażenia w języku niemieckim

Koronawirus – słownictwo i przydatne wyrażenia w języku niemieckim

 

das Coronavirus – koronawirus

die Epidemie – epidemia

die Pandemie – pandemia

die Krankheit – choroba

der Patient – pacjent

die Ausbreitung – rozprzestrzenianie

infiziert – zainfekowany

sich infizieren – zarazić się

hochinfektiӧs/sehr ansteckend – bardzo zaraźliwy

die Symptome - symptomy

hospitalisieren – hospitalizować

die Vorerkrankungen – choroby współistniejące

behandeln – leczyć

die Ansteckungsgefahr – groźba zarażenia

der Infektionsherd – ognisko infekcji

der Test – test

der Abstrich – wymaz (die Nase – z nosa, der Rachen – z gardła)

die Quarantäne – kwarantanna

das Isolation - izolacja

isolieren - izolować

häusliche Isolierung – poddać izolacji

die Empfehlungen – zalecenia

warnen – ostrzegać

verhindern – zapobiegać

die Vorbeugung – zapobieganie

die Ausgangssperre – zakaz wychodzenia

der Lockdown – lockdown, zamknięcie

die Beschränkungen – ograniczenia

verschärfen – zaostrzać

die Krisensituation – sytuacja kryzysowa

das Versammlungsverbot – zakaz zgromadzeń

das Kontaktverbot – zakaz kontaktu

die Atemschutzmaske – maseczka na twarz

das Fiber – gorączka

niesen – kichać

husten – kaszleć

atmen – oddychać

 

wyrażenia/zwroty

sich mit Coronaviris infizieren – zarazić się koronawirusem

die Ausbreitung des Coronavirus – rozprzestrzenianie się koronawirusa

die Verbreitung durch Atemwege – rozprzestrzenianie się drogą kropelkową

die zweite Welle – druga fala

unter Quarantäne stehen – odbyć kwarantannę

unter Kontrolle sein – być pod kontrolą

Sieben-Tage-Inzidens – liczba zachorowań na koronawirusa w danym regionie liczona na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 7 dni

Menschenversammlungen vermeiden – unikać skupisk ludzi

Hände waschen – myć ręce

Abstand halten – zachować odstęp

Maske aufsetzen – nakładać maseczkę

Maske tragen – nosić maseczkę

Desinfektionsmittel verwenden – używać środków dezynfekujących

regelmäβiges Lüften – regularne wietrzenie

laut offiziellen Angaben – według oficjalnych informacji

nicht ins Gesicht fassen – nie dotykać twarzy

Gel zur Desinfektion – żel do dezynfekcji

 

Zdania:

Wir müssen regelmäβig lüften. – Musimy regularnie wietrzyć.

Es gibt eine Epidemie. – Mamy epidemię.

Wir müssen uns um Hygiene und Gesundheit kümmern. – Musimy dbać o higienę i zdrowie.

Abstand min. 2 Meter halten! – Zachować dystans min. 2 metry!

Mund und Nase mit der Maske bedecken. – Zakrywać usta i nos maską.

Während des Tragens die Maske nicht berühren. – Nie dotykać maski w czasie noszenia.

Zutritt nur mit Maske! – Wstęp tylko w masce.

Hände mindestens 30 Sek. waschen. – Myć ręce przynajmniej 30 sekund.

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior Plus sp. z o.o. sp. k.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Jako mój pracodawca pan Dariusz z firmy Ad Senior sp. z o.o. sp. k. w Zielonej Górze zawsze sprawdza się znakomicie. Nasza współpraca trwa już 4 lata, w ciągu tego czasu wiele razy mogłam liczyć na rzetelność i zaangażowanie ze strony pracodawcy. W razie problemów w czasie pracy pan Dariusz zawsze reaguje na zaistniałą sytuację, jest pod telefonem, nigdy nie odczułam pozostawienia mnie bez opieki. Firma jest solidna, skupiająca się na pracownikach i ich potrzebach. Jestem zadowolona ze współpracy i chętnie polecę tę firmę innym osobom.

Eugenia, opiekunka osób starszych z Zielonej Góry