Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Zadbaj o wiedzę - spotkanie z psychologiem: Osłabienie funkcjonowania poznawczego u seniora

Zadbaj o wiedzę - spotkanie z psychologiem: Osłabienie funkcjonowania poznawczego u seniora

OSŁABIENIE FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO U SENIORA

Wśród gerontologów (naukowców zajmujących się ludźmi starymi) powstaje wiele sporów co do starości, zwanej naukowo okresem późnej dorosłości. Jedni uważają, że możliwości intelektualne obniżają sie z wiekiem, inni nie podzielają tego stanowiska. Być może zdanie: "Człowiek ma tyle lat, na ile się czuje", jest najlepszym odzwierciedleniem różnorodności wchodzenia w ten czas.

Na sposób starzenia się mają wpływ różne czynniki:

  • czynniki biologiczne, uwarunkowane zarówno genami, jakie przekazali nam przodkowie (np. skłonność do chorób), jak i trybem życia, jaki prowadzimy (sposób odżywiania się, ruch, tempo życia, odpoczynek, dbanie o zdrowie, rozwój umysłowy)
  • okoliczności w jakich żyliśmy (zarówno ogólnospołeczne, jak np. przeżycia wojenne, emigracja, jak i lokalne, jak np. relacje rodzinne, zawodowe)
  • czynniki osobowościowe (jak np. temperament, sposób radzenia sobie z trudnościami, stresem)
  • dodatkowe czynniki w toku życia, jak np. poziom wykształcenia, sposób podchodzenia do realizacji wyznaczonych celów życiowych, charakter aktywności, rodzaj rozwiązywanych problemów

Zmienność okoliczności, a w jakich żyjemy sprawia, że człowiek starszy dziś nie starzeje się w taki sam sposób, jak ten sprzed nawet kilkunastu lat.

Podstawowe zmiany

  • Zmysły

Naukowcy zbadali, że ok. 40-50 r.ż. spada wrażliwość zmysłu wzroku, słuchu i smaku. Charakterystycznym wskaźnikiem starzenia się jest spowolnienie czasu reakcji na bodźce wzrokowe i słuchowe oraz czas wykonania czynności prostej i złożonej.

Wydłużenie czasu reakcji i spowolnienie tempa oraz osłabienie koncentracji uwagi powoduje, że senior potrzebuje więcej czasu aby wykonać czynność, która kiedyś nie stwarzała problemu.

  • Pamięć

Wydolność naszej pamięci spada stopniowo od 25-30 r.ż. W okresie starzenia się największej zmianie ulega pamięć mechaniczna i bezpośrednia, czyli zapamiętywanie treści bieżących. Różnica w zapamiętywaniu jednostek pamięciowych między młodymi a starszymi nie jest aż tak ogromna, jednak na zapamiętywanie naszych seniorów wpływ ma skłonność do rozpraszania uwagi, wspomniane wydłużenie czasu reakcji, przeżywane emocje.

Im więcej czasu ma senior na przyswojenie nowych treści i im bardziej jest to związane z realiami jego życia, czyli ma to dla niego sens, tym łatwiej zapamięta.

Najdłużej utrzymuje się sprawność pamięci długotrwałej, jeśli dotyczy treści ważnych i interesujących seniora. Zdolności te traci stopniowo, przy czym w pierwszej kolejności "uciekają" wspomnienia najświeższe. Osoba w podeszłym wieku często dużo więcej pamięta przeżyć z młodości niż aktualnych.

Wykształceni i aktywni umysłowo ludzie nie wykazują takich deficytów pamięci jak ci, którzy jej nie ćwiczą. Warto więc zadbać o regularne ćwiczenia pamięciowe dla seniora. Można zainspirować się ćwiczeniami dostępnymi w różnych publikacjach lub internecie, lub skorzystać ze swojej kreatywności w codziennych czynnościach.

Ciekawostką potwierdzającą wartość ćwiczeń są badania R. Kliegela osób w wieku 67-78 r.ż. Poddani oni zostali specjalnemu treningowi zapamiętywania. Ci seniorzy uzyskiwali wyniki podobne lub identyczne z wynikami osób młodych.

  • Inteligencja

Badania wskazują, że ok. 60 r.ż. wyraźnie spada iloraz inteligencji, co jest związane z obniżaniem możliwości tzw. inteligencji płynnej, czyli wrodzonej, związanej z cechami biologicznymi, z umiejętnościami przetwarzania informacji i przyswajania nowych sprawności.

Co ciekawe, że procesowi starzenia nie podlega inteligencja tzw. skrystalizowana. Jest to inteligencja nazywana też społeczną, którą nabywamy w toku życia, gromadzenia doświadczenia. Ma ona tendencję wzrostową lub utrzymuje się na tym samym poziomie.

Ten rodzaj inteligencji ma duży związek z wartością związaną ze starością - mądrością, wynikającą z przeżyć i rozległej wiedzy.

MĄDROŚĆ zawiera takie cechy jak intuicyjność, empatię, zrozumienie, cierpliwość delikatność, umiejętność analizy własnych myśli i stanów poprzez przeżyte doświadczenia, przetwarzanie wiedzy w szerokim kontekście. Ten walor starości warto docenić i z niego korzystać, gdyż jest to wartość, którą trudno osiągnąć wcześniej.

 

Beata Bus, psycholog

Dołączam link do mojego profilu      

https://www.facebook.com/Beata-Bus-psycholog-112058996909994/

 

 

 

 

 

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior Plus sp. z o.o. sp. k.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Jako mój pracodawca pan Dariusz z firmy Ad Senior sp. z o.o. sp. k. w Zielonej Górze zawsze sprawdza się znakomicie. Nasza współpraca trwa już 4 lata, w ciągu tego czasu wiele razy mogłam liczyć na rzetelność i zaangażowanie ze strony pracodawcy. W razie problemów w czasie pracy pan Dariusz zawsze reaguje na zaistniałą sytuację, jest pod telefonem, nigdy nie odczułam pozostawienia mnie bez opieki. Firma jest solidna, skupiająca się na pracownikach i ich potrzebach. Jestem zadowolona ze współpracy i chętnie polecę tę firmę innym osobom.

Eugenia, opiekunka osób starszych z Zielonej Góry