Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Praca w święta... i nie tylko

Praca w święta... i nie tylko

Praca opiekunki/opiekuna osób starszych należy do takiego rodzaju zajęć, które wymagają specjalnych predyspozycji. Zadania, które wykonują te osoby, są naprawdę trudne i często bardzo męczące, ale przynoszą też wiele satysfakcji, bo po drugiej stronie stoi człowiek.

To nie jest zwykła praca

Jest to praca z drugim człowiekiem, który ze względu na wiek, chorobę czy sytuację rodzinną jest w szczególnej potrzebie. Odpowiedzią na tę potrzebę jest nie tylko fachowa opieka, ale również dużo ciepła i empatii. Nie każdy jest w stanie podołać takiemu zadaniu. Dlatego uważamy, że praca opiekunki/opiekuna jest wyjątkowa i bardzo odpowiedzialna.

Święta Bożego Narodzenia w naszej polskiej tradycji są szczególnym czasem

Tym większy szacunek należy się tym opiekunkom/opiekunom osób starszych, którzy decydują się zostać ze swoimi podopiecznymi. Często są to osoby całkowicie samotne i obecność drugiej osoby jest dla nich szczególnie ważna. Wiąże się to niestety z tym, że opiekunki/opiekunowie muszą pozostawić swoje rodziny. Wymaga to dużego poświęcenia.

Wiemy, że nawet kiedy sam podopieczny nie może wyrazić tego słowami, jest szczególnie wdzięczny za okazaną pomoc, właśnie w tym czasie.

Dziękujemy tym wszystkim osobom, które zdecydowały się pozostać na święta ze swoimi podopiecznymi. Do tej wdzięczności chcemy dołączyć także gratyfikację finansową w postaci premii świątecznej w wysokości do 340€ brutto.

Poniżej zasady przyznawania Premii Świątecznej:

Akcja skierowana jest do Opiekunek i Opiekunów wykonujących umowę zlecenie na świadczenie opieki nad osobami starszymi, zawartą z Ad Senior lub osób, które dopiero zawrą taką umowę, nie później jednak niż do 15.12.2019

  • Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu akcji.
  • Premia Świąteczna wypłacana w ramach akcji jest jednorazowa i jest naliczona według następujących kryteriów:
  • Usługi opieki były świadczone nieprzerwanie i na terenie Niemiec, w okresie: 15.12.2019-15.01.2020.
  • Wysokość Premii Świątecznej nawet do 340€ brutto.
  • Wysokość Premii Świątecznej zależna jest od obowiązującej umowy z Opiekunką/Opiekunem oraz ilości dni świątecznych spędzonych z podopiecznym.
  • Premia Świąteczna nie przysługuje osobom, które nie dotrzymały warunków umowy zlecenia zawartej z Ad Senior.
  • Świadczenie może być przerwane jedynie w wyniku zdarzeń zewnętrznych: śmierć podopiecznego, wypowiedzenie umowy przez podopiecznego niespowodowane zachowaniem Opiekunki/Opiekuna. W takim wypadku, aby uzyskać prawo do Premii Świątecznej, należy podjąć następne zlecenie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ustania ostatniego zlecenia.
  • Premia Świąteczna będzie wypłacana przelewem na konto, po przepracowaniu całego okresu premiowanego wraz z wypłatą wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenia, w terminie określonym w umowie zlecenia.

NALEŻYMY DO

SAZ

SAO

KONTAKT

Ad Senior Plus sp. z o.o. sp. k.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Jako mój pracodawca pan Dariusz z firmy Ad Senior sp. z o.o. sp. k. w Zielonej Górze zawsze sprawdza się znakomicie. Nasza współpraca trwa już 4 lata, w ciągu tego czasu wiele razy mogłam liczyć na rzetelność i zaangażowanie ze strony pracodawcy. W razie problemów w czasie pracy pan Dariusz zawsze reaguje na zaistniałą sytuację, jest pod telefonem, nigdy nie odczułam pozostawienia mnie bez opieki. Firma jest solidna, skupiająca się na pracownikach i ich potrzebach. Jestem zadowolona ze współpracy i chętnie polecę tę firmę innym osobom.

Eugenia, opiekunka osób starszych z Zielonej Góry