Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Język niemiecki - Sprichwӧrter

Język niemiecki - Sprichwӧrter

 

SPRICHWӦRTER – PRZYSŁOWIA

Przysłowia - czy warto je znać w języku niemieckim? Na pewno tak. Dlaczego? Dodają naszej komunikacji w języku obcym nowych możliwości. Ile razy chcąc podsumować jakąś sytuację lub wyrazić swoją opinię właśnie używamy przysłów. Kto nie zna przysłowia „Bez pracy nie ma kołaczy” albo „Gdzie kucharek sześć, tam nie ma, co jeść”? Właśnie. Zatem, by wzbogacić swój zakres komunikacji w języku niemieckim na pewno warto znać, choć kilka najczęściej używanych przysłów. Należy jednak pamiętać, że dobrze znane nam przysłowia, w języku niemieckim mogą brzmieć nieco inaczej, choć mają podobny sens. Nie da się ich często przetłumaczyć dosłownie, dlatego trzeba się ich nauczyć na pamięć.

Poniżej ponad 80 znanych przysłów w języku niemieckim. Zachęcamy do nauki!

 

1. Andere Länder, andere Sitten. – Co kraj, to obyczaj.

2. Morgenstunde hat Gold im Munde. – Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

3. Aller guten Dinge sind drei. – Do trzech razy sztuka.

4. Besser zur Unzeit als gar nicht. - Lepiej późno niż wcale.

5. Übung macht den Meister. – Ćwiczenie czyni mistrzem.

6. Zeit ist Geld. – Czas to pieniądz.

7. Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.  - Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

8. Ohne Fleiβ kein Preis. – Bez pracy nie ma kołaczy.

9. Dem Mutigen gehӧrt die Welt. – Do odważnych świat należy.

10. Wie man sich bettet, so ruht man. – Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.

11. Lügen haben kurze Beine. – Kłamstwo ma krótkie nogi.

12. Was sich liebt, das neckt sich. – Kto się lubi, ten się czubi.

13. Alte Liebe rostet nicht. – Stara miłość nie rdzewieje.

14. Kleider machen Leute. – Jak cię widzą, tak cię piszą.

15. Aus den Augen, aus dem Sinn. – Co z oczu, to i z serca.

16. Allzuviel ist ungesund. –  Co za wiele, to niezdrowo.

17. Wer sucht, der findet. – Kto szuka, ten znajdzie.

18. Irren ist menschlich. – Błądzenie jest rzeczą ludzką.

19. Fragen macht klug. – Kto pyta nie błądzi. 

20. Auf Regen folgt Sonnenschein. - Po deszczu wychodzi słońce.

21. Alles zu seiner Zeit. - Wszystko w swoim czasie.

22. Aller Anfang ist schwer. - Każdy początek jest trudny.

23. An ihren Früchten sollt ihr się erkennen. - Po owocach ich poznacie.

24. Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. - Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

25. Das Werk lobt den Meister. - Dzieło chwali mistrza.

26. Eile mit Weile.  - Spiesz się powoli.

27. Einen alten Baum verpflanzt man nicht.  - Starych drzew się nie przesadza.

28. Ende gut, alles gut. - Wszystko dobre, co się dobrze kończy. 

29. Was sich liebt, das neckt sich. – Kto się lubi, ten się czubi.

30. Freunde erkennt man in der Not. – Przyjaciół poznaje się w biedze.

31. Lachen ist die beste Medizin – Śmiech to zdrowie.

32. Der Schein trügt. – Pozory mylą.

33. Durch die Blumen sagen. – Owijać w bawełnę.

34. Ins Schwarze treffen. – Trafić w dziesiątkę.

35. Ost und West daheim das Best. – Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

36. Aus einer Mücker einen Elefanten machen. – Robić z igły widły.

37. Wie man sich bettet, so ruht man. – Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.

38. Ein gesunder Geist  im gesunden Kӧrper. – W zdrowym ciele zdrowy duch.

39. Ein Kopf allein rennt keine Mauer ein. – Głową muru nie przebijesz.

40. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. – Niedaleko pada jabłko od jabłoni.

41. Jeder ist seines Glückes Schmied. – Każdy jest kowalem swojego losu.

42. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. – Kto pierwszy, ten lepszy.

43. Wer will, der kann. – Dla chcącego nic trudnego.

44. Viele Kӧche verderben den Brei. – Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.

45. Jedes Ding hat zwei Seiten. – Każdy kij ma dwa końce.

46. Die Katze im Sack kaufen. – Kupować kota w worku.

47. Liebe geht durch den Magen. – Przez żołądek do serca.

48. Mann lernt nie aus. – Człowiek uczy się całe życie.

49. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. – Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

50. Die Wahrheit liegt in der Mitte. – Prawda leży pośrodku.

51. Keine Flamme ohne Rauch. – Nie ma dymu bez ognia.

52. Steter Tropfen hӧhlt den Stein. – Kropla drąży skałę.

53. Hunger ist der beste Koch. – Głód jest najlepszym kucharzem.

54. Wer Wind säet, wird Sturm ernten. – Kto wiatr sieje, ten zbiera burzę.

55. Was der Mensch säet, das wird er ernten. – Jakie ziarno sieją, taki plon będą zbierali.

56. Eine Harte Nuβ zu knacken. – Twardy orzech do zgryzienia.

57. Wer im Sommer nicht arbeitet, muβ im Winter Hunger leiden. – Kto w lecie próżnuje, w zimie nędze czuje.

58. Das Eis ist gebrochen. – Lody zostały przełamane.

59. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. - Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. 

60. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. - Szewc bez butów chodzi.

61. Kleine Kinder, kleine Sorgen; große Kinder, große Sorgen. - Małe dzieci, mały kłopot; duże dzieci, duży kłopot.

62. Mein Haus ist meine Burg. - Mój dom jest moją twierdzą.

63. Man ist so alt, wie man sich fühlt. - Człowiek ma tyle lat, na ile się czuje.  

64. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. - Mowa jest srebrem, milczenie złotem. 

65. Zu satt macht matt. - Co za dużo to niezdrowo. 

66. Zeit heilt Wunden. - Czas goi/leczy rany. 

67. Was das Auge nicht sieht, bekümmert das Herz nicht. – Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal.

68. Keine Rose ohne Dornen. – Nie ma róży bez kolców (cierni).

69. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. – Szczęśliwi czasu nie liczą.

70. Zum Lernen ist keiner (niemand) zu alt. – Na naukę nigdy nie jest za późno.

71. Ende gut, alles gut. – Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

72. Etwas ist besser als nichts. – Lepsze coś niż nic.

73. Gewonheit ist eine zweite Natur. – Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka.

74. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. – Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

75. Wenn man nicht hat, was man liebt, muss man lieben, was man hat. – Gdy się nie ma, co sie lubi, to się lubi co się ma.

76. Wer im Frühling nicht säet, wird im Herbst nicht ernten. – Kto nie sieje nie zbiera./Kto wiosną nie sieje, jesienią nie zbiera.

77. Aus kleinen Eicheln wachsen mächtige (groβe) Eichen. – Z małych żołędzi rosną wielkie dęby.

78. Wer den Kern essen will, muss die Nuss knacken. – Kto chce zjeść środek, musi rozłupać orzech.

79. Ohne Mühe keine Brühe. – Bez pracy nie ma kołaczy.

80. Die Ersten werden die Letzten sein. – Pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi.

81. Die Furcht hat groβe Augen. – Strach ma wielkie oczy.

82. April, April, der macht, was er will. – czyli nasz odpowiednik przysłowia: Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata.

 

 

 

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior sp. z o. o.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Jako mój pracodawca pan Dariusz z firmy Ad Senior sp. z o.o. sp. k. w Zielonej Górze zawsze sprawdza się znakomicie. Nasza współpraca trwa już 4 lata, w ciągu tego czasu wiele razy mogłam liczyć na rzetelność i zaangażowanie ze strony pracodawcy. W razie problemów w czasie pracy pan Dariusz zawsze reaguje na zaistniałą sytuację, jest pod telefonem, nigdy nie odczułam pozostawienia mnie bez opieki. Firma jest solidna, skupiająca się na pracownikach i ich potrzebach. Jestem zadowolona ze współpracy i chętnie polecę tę firmę innym osobom.

Eugenia, opiekunka osób starszych z Zielonej Góry