Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Regulamin przyznawania "Premii Świątecznej"

Regulamin przyznawania "Premii Świątecznej"

Przypominamy, że wyjazd na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok łączy się z dodatkową premią!

Zachęcamy do skorzystania z "Premii świątecznej"!

 1. Organizatorem akcji jest Ad Senior sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Jana Sobieskiego 11, NIP 9291930977
 2. Akcja skierowana jest do Opiekunek i Opiekunów wykonujących umowę zlecenie na świadczenie opieki na osobami starszymi, zawartą z Ad Senior lub osób, które dopiero zawrą taką umowę, nie później jednak niż do 15.12.2018
 3. Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu akcji.
 4. Premia wypłacana w ramach akcji jest jednorazowa i jest naliczona według następujących kryteriów:
  1. Usługi opieki były świadczone nieprzerwanie i na terenie Niemiec, w okresie:
   • 15.12.2018 -15.01.2018
  2. Wysokość premii nawet do 340€ brutto
  3. Wysokość premii zależna jest od obowiązującej umowy z  Opiekunką/Opiekunem
  4. Premia świąteczna nie przysługuje osobom, które nie dotrzymały warunków umowy zlecenia zawartej z Ad Senior
 5. Świadczenie może być przerwane jedynie w wyniku zdarzeń zewnętrznych: śmierć podopiecznego, wypowiedzenie umowy przez podopiecznego nie spowodowane zachowaniem Opiekunki/Opiekuna. W takim wypadku, aby uzyskać prawo do Premii Świątecznej, należy podjąć następne zlecenie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ustania ostatniego zlecenia.
 6. Premia Świąteczna będzie wypłacana przelewem na konto, po przepracowaniu całego okresu premiowanego wraz z wypłatą wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenia, w terminie określonym w umowie zlecenia.

 

Premia Świąteczna

NALEŻYMY DO

SAZ

SAO

KONTAKT

AdSenior Sp. z o.o. sp. k.
ul. Jana Sobieskiego 11
65-071 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Jako mój pracodawca pan Dariusz z firmy Ad Senior sp. z o.o. sp. k. w Zielonej Górze zawsze sprawdza się znakomicie. Nasza współpraca trwa już 4 lata, w ciągu tego czasu wiele razy mogłam liczyć na rzetelność i zaangażowanie ze strony pracodawcy. W razie problemów w czasie pracy pan Dariusz zawsze reaguje na zaistniałą sytuację, jest pod telefonem, nigdy nie odczułam pozostawienia mnie bez opieki. Firma jest solidna, skupiająca się na pracownikach i ich potrzebach. Jestem zadowolona ze współpracy i chętnie polecę tę firmę innym osobom.

Eugenia, opiekunka osób starszych z Zielonej Góry