Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Aktualna sytuacja w Niemczech i na granicy

Aktualna sytuacja w Niemczech i na granicy

Aktualna sytuacja – nowe zasady przekraczania granicy

W piątek (19.03.2021) Insytytut Roberta Kocha w Niemczej zdecydował o uznaniu Polski za tzw. Hochinzidenzgebiet.
Klasyfikacja ta weszła w życie od niedzieli (21.03.2021) godz. 00:00.
 

Uznanie Polski za Hochinzidenzgebiet oznacza, że personel opiekuńczy wyjeżdżający do Niemiec musi przed wyjazdem dysponować zaświadczeniem lekarskim albo wynikiem testu (sporządzonym w formie papierowej lub elektronicznej, w języku niemieckim, angielskim lub francuskim) potwierdzającym brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Pobranie materiału, w oparciu o który zostanie przedmiotowy test wykonany / wystawione zaświadczenie może nastąpić najwyżej w ciągu 48 godzin przed wjazdem do Niemiec.
Test może być testem PCR lub testem antygenowym, przy czym testy antygenowe muszą spełniać wymagania WHO w zakresie swojej specyfiki oraz czułości. 

Pomimo uznania Polski za kraj wysokiego ryzyka, legalnie delegowany personel opiekuńczy może być zwolniony z obowiązku odbywania kwarantanny, ale tylko w wypadku, kiedy był wykonany taki test, jak opisany powyżej. Niespełnienie ww. warunków może skutkować karą do 25000 €.

Każdy kraj związkowy ma swoje szczegółowe regulacje mówiące jakie czynności należy wykonać wjeżdżając do Niemiec. 

W Ad Senior dbamy o to, aby każda Opiekunka i każdy Opiekun osób starszych jadący z nami do pracy, spełniał warunki zwolnienia z kwarantanny, obowiązujące w kraju związkowym, do którego został przez nas delegowany. Informujemy każdorazowo przed wyjazdem naszych Opiekunów o aktualnych przepisach.

Informacje o bieżącej sytuacji na granicy oraz w Niemczech znajdują się w Aktualnościach.
 

NALEŻYMY DO

SAZ

SAO

KONTAKT

Ad Senior Plus sp. z o.o. sp. k.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Jako mój pracodawca pan Dariusz z firmy Ad Senior sp. z o.o. sp. k. w Zielonej Górze zawsze sprawdza się znakomicie. Nasza współpraca trwa już 4 lata, w ciągu tego czasu wiele razy mogłam liczyć na rzetelność i zaangażowanie ze strony pracodawcy. W razie problemów w czasie pracy pan Dariusz zawsze reaguje na zaistniałą sytuację, jest pod telefonem, nigdy nie odczułam pozostawienia mnie bez opieki. Firma jest solidna, skupiająca się na pracownikach i ich potrzebach. Jestem zadowolona ze współpracy i chętnie polecę tę firmę innym osobom.

Eugenia, opiekunka osób starszych z Zielonej Góry